Onze ‘know-how’

De Brundtland Wereldcommissie publiceerde in 1987 het rapport 'Our Common Future'. In dit rapport werd voor het eerst het begrip duurzame ontwikkeling geïntroduceerd als: « een ontwikkelingsmodel dat voorziet in de behoeften van de huidige generaties, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien aan te tasten ».
Met dit in het achterhoofd hebben de programma's van Fair-incentive een drievoudig doel:

  • een meerwaarde betekenen op economisch vlak:
    U verblijft in familiale hotels. Wij vermijden de grote hotelketens. Zo investeren wij in de regionale economie en niet in die van de gastregio's.
    In dezelfde geest hebben wij de ervoor gekozen om tussenpersonen uit te schakelen en enkel rechtstreeks en exclusief met onze partners samen te werken zodat wij ze een eerlijk loon kunnen garanderen
  • een zo klein mogelijke impact hebben op de omgeving en het milieu:

Onze partners voor de streekactiviteiten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de biologische landbouw.

De hotels waar we met samenwerken, gebruiken hernieuwbare energiebronnen en recycleren afval. Daarnaast stellen zij u op aanvraag biologische maaltijden voor.

  • deelnemen aan de bescherming van de culturele verscheidenheid:

Onze partners zijn allemaal beschermers van het locale erfgoed (natuur, cultuur, ambachten,…). Het beroep van herder, het zoeken van truffels, de productie van olijfolie, de keukenrecepten, de vervaardiging van pastel zijn slechts enkele van zoveel tradities die werden vereeuwigd.