Links

Duurzaam toerisme

– Groepering van reisorganisatoren

www.duurzaamtoerisme.com

– De internationale instantie voor certificatie:

www.ecocert.com

Biologische landbouw

Elke Lidstaat van de Europese Unie heeft een systeem van certificatie ingevoerd voor producten die aan EU normen voldoen.

www.biologischelandbouw.net

Andere partners

www.clubvert.com